Posts Tagged ‘katecheta’

„Nauczyciele etyki kończący uczelnie katolickie będą mało kompetentni i stronniczy. Nie sądzę, żeby osoby mające takie wykształcenie umiały spojrzeć bezstronnie na etykę katolicką i krytycznie rozważać jej kontrowersyjne tezy” – pisze Jan Hartman, profesor, filozof i etyk z krakowskiego Collegium Medicum UJ, na łamach „Gazety Wyborczej”. Powierzanie nauczania etyki w szkołach publicznych księżom i katechetom […]