Archive for the ‘równouprawnienie’ Category

We wtorkowym „Dzienniku”, w dodatku „Wall Street Journal” ukazała się rozmowa z Jamesem S. Turleyem, prezesem Erns&Young (*). Przekaz jest taki jak tytuł: Im więcej kobiet menedżerów, tym firma osiąga lepsze wyniki. – Potrzebujemy ludzi, którzy spojrzą na znane problemy w nowy sposób, którzy wniosą do zespołu kierowniczego różne umiejętności i odrzucą „Myślenie grupowe” – […]